گلی از گلهای بهشت

رسول الله (صلی الله علیه و آله): إنّ الوَلدَ الصّالِحَ رَیحانَةٌ مِن رَیاحِینِ الجَنَّةِ (فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است )

دانلود مجموعه کامل سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی با موضوع طب اسلامی

 • ۶۲۳۱ نمایش


 • استاد سید حسن ضیایی که در علم طب اسلامی و سنتی مهارت خاصی دارند و گفته های ایشان برپایه سخنان و روایات بزرگان و ائمه معصومین(علیهم السلام) است . که با استقبال بسیار زیادی مواجه شده است و با اینکه ایشان ساکن مشهد مقدس هستند و سخرانی های ایشان به طور منظم و هفتگی در برنامه نسیم شرقی در شبکه استانی خراسان رضوی پخش میشود ولی مخاطبان ایشان از طریق اینترنت برنامه های ایشان را از سراسر کشور دنبال میکنند , با این وجود ایشان با کمال تواضع خود را پزشک نمیخوانند و مطب شخصی ندارند و حتی برای بسیار از بیماری های که علم طب سنتی راهکاری برای درمان آن ندارد , بیمار را به پزشکهای متخصص راهنمایی میکنند.و این خصلت ایشان باعث شده است که برای اولین بار بسیاری از پزشکان علم جدید به نحوه و روش ایشان , علاقه مند شوند و حتی طی جلساتی با ایشان علم خود را به مذاکره بگذارند.البته ایشان گاهی اوقات در حرم امام رضا(علیه السلام) در قسمت دارالقرآن حضور دارند و به 1 سوال هر مخاطب حاضر در جلسه پاسخ میدهند . به نظر من اگر همه راهها را امتحان کرده اید , این یک راه رایگان را نیز امتحان فرمایید و انشاءالله دردتان شفا یابد.

  شماره تلفن استاد ,


  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 1 00:44:00
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 2 00:50:43
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 3 01:11:56
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 4 00:39:31
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 5 00:47:30
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 6 00:44:04
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 7 00:36:18
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 8 00:39:10
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 9 00:41:47
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 10 00:37:12
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 11 00:43:13
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 12 00:42:27
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 13 00:25:32
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 14 00:39:43
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 15 00:48:06
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 16 00:41:18
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 17 00:46:12
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 18 00:38:36
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 19 00:37:31
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 20 00:39:47
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 21 00:42:18
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 22 01:01:07
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 23 00:37:09
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 24 00:51:06
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 25 01:05:04
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 26 00:57:43
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 27 00:48:46
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 28 00:27:56
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 29 00:35:21
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 30 00:49:55
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 31 00:55:21
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 32 00:48:26
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 33 00:42:06
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 34 00:53:38
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 35 00:55:55
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 36 01:02:46
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 37 00:44:42
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 38 01:01:08
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 39 01:00:56
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 40 00:54:13
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 41 00:31:52
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 42 00:19:52
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 43 00:39:38
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 44 00:45:17
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 45 00:29:07
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 46 00:24:35
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 47 00:46:01
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 48 00:37:33
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 49 00:28:18
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 50 00:32:12
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 51 00:41:29
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 52 01:00:41
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 53 00:38:36
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 54 00:49:47
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 55 00:17:53
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 56 01:16:00
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 57 00:43:43
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 58 00:26:25
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 59 00:51:58
  musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامی طب النّبی؛ جلسه 60 00:24:02


  ---------------------------------

  مربوط به کودکان

  حجت الاسلام ضیایی تعیین جنسیت فرزند

  حجت الاسلام ضیایی درمان صرع کودکان درطب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان سرفه کودکان در طب سنتی
  حجت الاسلام ضیایی درمان اسهال مزمن در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان بار روی زبان
  حجت الاسلام ضیایی رشد کودکان


  غیره

  حجت الاسلام ضیایی درمان اگزما ی پوستی

  حجت الاسلام ضیایی درمان گرفتگی عروق

  حجت الاسلام ضیایی تنظیم عادات ماهانه

  حجت الاسلام ضیایی درمان جوش خونی در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان سنگینی خواب در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان لرزش دست در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی کاهش وزن در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی رفع لکه های سالک

  حجت الاسلام ضیایی درمان اختلال شهوت

  حجت الاسلام ضیایی تنظیم کراتین خون

  حجت الاسلام ضیایی درمان ریزش مو

  حجت الاسلام ضیایی درمان زخم بستر

  حجت الاسلام ضیایی درمان زخم معده

  حجت الاسلام ضیایی درمان نقرس

  حجت الاسلام ضیایی درمان مننژیت درطب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان زالی در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان ریزش مو بر اثرشیمی درمانی در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان خشکی پوست در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی -درمان کیست در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان آنفولانزا درطب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی در مان آلزایمر و فراموشی در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان آسم در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان کبد چرب در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان دردهای استخوانی در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان اثر جوش در طب اسلامی

  حجت الاسلام ضیایی درمان آکنه در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی بیماری های قلبی در طب سنتی

  حجت الاسلام ضیایی درمان افسردگی

  حجت الاسلام ضیایی درمان سرماخوردگی

  حجت الاسلام ضیایی درمان سنگ کلیه

  حجت الاسلام ضیایی درمان ام اس

  حجت الاسلام ضیایی میانه روی در خوردن

  حجت الاسلام ضیایی درمان میگرن

  حجت الاسلام ضیایی درمان دیابت

  حجت الاسلام ضیایی درمان بار زبان

  حجت الاسلام ضیایی درمان کیست تخمدان

  حجت الاسلام ضیایی درمان بیماریهای معده

  حجت الاسلام ضیایی درمان ام اس

  حجت الاسلام ضیایی بهداشت پوست و مو

  حجت الاسلام ضیایی درمان پروستات

  حجت الاسلام ضیایی عامل اصلی ایجاد سنگ صفرا

  حجت الاسلام ضیایی درمان مننژیت درطب سنتی

    منبع: سرباز آخر
  عجب وبلاگی دارین کامل و خالص. ذوق زدم پیداتون کردم. ایشالله همیشه به روز باشید
  سلام 
  ممنون نظر لطفتونه.
  خیلی عالی
  ممنون استفاده کردیم
  سلام, 
  خیلی عالیه. ممنون.
  خواهش میکنم سخنرانی ایشان در حرم امام رضا در جمع مردم و پاسخ دادن به سوالات ایشان در مورد درمان بیماری سندروم روده تحریک پذیر رو از نوع 1 (اسهالی یا شکم روان) و نوع 2 (یبوست) را هم اضافه کنید.
  تعداد فایلهایی که موضوع آن مشخص نیست زیاد است و گوش دادن به همه آنها و پیدا کردن راه درمان این بیماری از میان آنها انصافا مشکل است. 
  با تشکر از زحمات شما و همکاران
  سلام
  متاسفانه فعلا مقدور نیست.
  سلام
  لطفا سخنرانی ایشان در مورد درمان بیماری سندروم روده تحریک پذیر رو از نوع 2 (یبوست) را هم اضافه کنید.  سلام علیکم
  انشاءالله
  سلام
  لطفا در فایل های دانلودی موضوع سخنرانی ها را مشخص کنید
  با تشکر
  سلام علیکم
  سلام ازتون خواهش میکنم سخنرانی های استاد درمورد سندروم از نوع یبوست را هم اضافه کنید ترو خدا من تمام جلسات طب النبی ایشان را گوش کردم ولی پیدا نکردم
  سلام علیکم
  متاسفانه در اختیار نداریم.
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  پیش به سوی تولد و تربیت سردارن سپاه مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه)
  چه کنیم که فرزندانی صالح و سالم داشته باشیم!؟؟
  شعارهای ما:
  اولین قدم برای داشتن فرزند سالم و صالح انتخاب همسر شایسته است!
  فرزند سالم در خانواده سالم !
  تقوا و زندگی سالم = فرزندان صالح
  فرزند آیینه تمام نمای والدین است
  فرزند بیشتر آینده ای بهتر (البته نه در هر منطقه و نه در هر خانواده!! قشر متدین و فرهیخته جامعه که توانایی تربیت فرزندان سالم و صالح را دارند در صورت کم کاری روز قیامت یقینا مسئول خواهند بود!)
  Designed By Erfan Powered by Bayan